Návody,  šátky

Crystal

Inspirací pro tento šátek byla letošní krásná zima. Vybrala jsem klubíčko se zimními barvami a vzorečky, které jsem měla připravené a jen čekaly na tu pravou chvíli 🙂 Návod obsahuje pufy (kterým jsem se ještě donedávna vyhýbala jako čert kříži), které měly představovat padající sníh. A pak je šátku opakovaný motiv s kříženými sloupky, ve kterém jsem původně viděla vločky a mráz. Ale když byl pak šátek hotový, přišlo mi to spíše jako takové drahokamy nebo krystalky, a podle toho jsem šátek i pojmenovala.

Základní info

 • Příze Duhovka, 3-nitka, 900m (poslední bílá barva mi zbyla téměř celá)
 • Háček 3,5
 • Rozměry: 144 cm (nejdelší strana) x 60 cm (od prostředního cípu k nejdelší straně)
 • Náročnost: pro pokročilé

Návod

Návod jsem pro Vás zpracovala zdarma. Pokud byste ale chtěli moji tvorbu podpořit, nebudu se zlobit 😉 Děkuji.

 • účet pro platby v CZK: 1046269026/3030 (AirBank a.s.)
 • účet pro platby v EUR: 1046269034/3030 (AirBank a.s.)

Obecně

Níže uvádím schéma (znázorněna jen polovina šátku od boku ke středu, druhá polovina se háčkuje stejně, jen zrcadlově obrácená). Pod schématem najdete i slovní popis jednotlivých řad vč. fotopostupu.

Použité zkratky

 • ŘO = řetízkové oko
 • DS = dlouhý sloupek
 • PRDS = přední reliéfní dlouhý sloupek
 • 2DSdohr = 2 DS sháčkované dohromady
 • 2DSx2DSpřed = skupinka 4 křížených DS, u které jsou 3. a 4. DS háčkované zepředu
 • 2DSx2DSzad = skupinka 4 křížených DS, u které jsou 3. a 4. DS háčkované zezadu (doporučuji si práci přetočit – viz fotopostup níže)
 • Puf = 5x nahazovaný puf

Podrobný popis vybraných vzorků

 • Puf = *nahodíme, píchneme háčkem do stanoveného očka z předešlé řady, nahodíme, protáhneme* (postup mezi ** opakujeme 5x), máme na háčku 11 ok. Nahodíme, protáhneme prvními 10 oky, ještě jednou nahodíme a protáhneme zbylými 2 oky.
 • Křížené sloupky (řada 13+14): Jde o skupinu 4 DS, vždy 2 DS kříží předešlé 2 DS. Klíčové je to, že střídavě pícháme háček zepředu a zezadu. Tj. v jedné skupince pícháme háček u 3. s 4. DS zepředu, tj. vedeme přízi před 1. a 2. sloupkem. U další skupinky 4 DS pícháme háček u 3. s 4. DS zezadu, tj. sloupky uháčkujeme za 1. a 2. DS.

Slovní popis + fotopostup

 1. řada: Začínáme magickým kruhem (příp. 4 řetízková oka spojit do kruhu). Do vzniklého kruhu uháčkujeme 3 ŘO, 3 DS, 2 ŘO (budoucí střed šátku), 4 DS.
 2. řada: 3 ŘO, 1 DS do stejného očka, 1 ŘO, 2DSdohr (1. do stejného očka jako předchozí DS, tj. jako 3 ŘO na zač. řady, 2. DS pak do 3. očka), 1 ŘO, 2DSdohr (1. zase do 3. očka, tj. do stejného jako u předchozího 2DSdohr., 2. DS pak do mezery ze 2 ŘO z předchozí řady), 1 ŘO, 1 DS pod 2 ŘO z předchozí řady (tj. do stejného místa jako předešlý DS). 2 ŘO (střed šátku). 1 DS stále pod ta 2 ŘO, 1 ŘO, 2DSdohr (1. DS pod 2 středová ŘO z předchozí řady, 2. DS do 2. DS od středu). 1 ŘO, 2DSdohr (1. do stejného místa jako předchozí DS, 2. DS pod 3 ŘO z předchozí řady. 1 ŘO, 1 DS do stejného místa jako předešlý DS a nakonec jeden 2x nahazovaný DS zase do stejného místa.
 3. řada: 3 ŘO, 2 DS do stejného očka, dále háčkujeme 7 DS (do každého DS/ŘO 1 z předchozí řady uháčkujeme 1 DS). Pod 2 středová ŘO z předchozí řady uháčkujeme skupinu 2DS + 2ŘO + 2DS. Dále 7DS a nakonec 2DS pod 3 ŘO z předchozí řady a nakonec ještě 1 2x nahazovaný DS do stejného místa.
 4. řada: 3 ŘO + 2 DS do stejného očka. Dále 11 PRDS (do každého DS z předchozí řady 1 PRDS). Pod 2 středová ŘO z předchozí řady uháčkujeme skupinu 2DS + 2ŘO + 2DS. Dále 11 PRDS a nakonec 2 DS + 2x nahazovaný DS pod 3 ŘO.
 5. řada: 3 ŘO + 1 DS do stejného očka. 1 ŘO, 2DSdohr (1. DS do stejného očka, 1 oko vynechat, 2. DS do dalšího očka), 1 DS do stejného oka, 1 ŘO, 1 oko vynechat, 1 puf, 1 ŘO, 1 oko vynechat, 1 DS, 2DSdohr (1. DS do stejného očka, 1 oko vynechat, 2. DS do dalšího očka), 1 ŘO, 2DSdohr (1. DS do stejného očka, 1 oko vynechat, 2. DS do dalšího očka),1DS do stejného oka, 1 ŘO, 1 oko vynechat, 1 puf, 1 ŘO, 1 oko vynechat, 1 DS, 2DSdohr (1. DS do stejného očka, 1 oko vynechat, 2. DS pod 2 středová ŘO). 1 ŘO + 1 DS + 2 ŘO + 1 DS+ 1 ŘO pod 2 středová ŘO (střed). 2DSdohr (1. DS pod 2 středová ŘO, 2. DS do druhého DS od středu), 1 DS do stejného oka. 1 ŘO, 1 oko vynechat, 1 puf, 1 ŘO, 1 oko vynechat, 1 DS, 2DSdohr (1. DS do stejného očka, 1 oko vynechat, 2. DS do dalšího očka), 1 ŘO, 2DSdohr (1. DS do stejného očka, 1 oko vynechat, 2. DS do dalšího očka),1DS do stejného oka, 1 ŘO, 1 oko vynechat, 1 puf, 1 ŘO, 1 oko vynechat, 1 DS, 2DSdohr (1. DS do stejného očka, 1 oko vynechat, 2. DS pod 3 ŘO z předchozí řady). 1 ŘO, 1 DS a 2x nahozený DS pod 3 ŘO z předchozí řady.
 6. řada: 4 ŘO, 2DSdohr (1. DS do stejného oka, 2. DS hned do dalšího oka), 1 ŘO. *2 DSdohr (1. DS do stejného očka, 1 oko vynechat, 2. DS do dalšího očka), 1 ŘO* (postup uvedený mezi ** opakovat ještě 8x), 1 DS do stejného oka (poslední oko před středem). Pod 2 středová ŘO uháčkujeme skupinu 1DS + 2ŘO + 1DS. Dále 1 DS do 1. DS za středem, 1 ŘO. Dále *2 DSdohr (1. DS do stejného očka, 1 oko vynechat, 2. DS do dalšího očka), 1 ŘO* (postup uvedený mezi ** opakovat ještě 8x). 2DSdohr (1. DS do stejného oka, 2. DS hned do dalšího oka, tj. pod 3 ŘO z předch. řady). 1 ŘO a pod 3 ŘO z předchozí řady ještě jeden 2x nahazovaný DS.
 7. řada: obdobně jako 5. řada (jen více opakování)
 8. řada: obdobně jako 6. řada (jen více opakování)
 9. řada: obdobně jako 5. Řada (jen více opakování)
 10. řada: 6 ŘO, *2DSdohr (1. DS do stejného oka, 3 oka vynechat, 2. DS do 4. oka), 3 ŘO*. Postup mezi ** opakovat ještě 7x. 2DSdohr (přičemž 2. DS pod 2 středová ŘO z předchozí řady), 2 ŘO. Pod 2 středová ŘO ještě uháčkujeme skupinku 1DS+ 2ŘO + 1 DS (střed). 2 ŘO, 2DSdohr (1. DS ještě pod 2 středová ŘO). *3 ŘO, 2DSdohr* (postup mezi ** opakujeme ještě 7x). 3 ŘO a nakonec pod 3 ŘO z předchozí řady jeden 2x nahozený DS.
 11. řada: 3ŘO + 2 DS do stejného oka, *3 DS pod 3 ŘO, 1 DS pod 2xDSdohr* (háček vedeme do mezery mezi 2 sháčkované DS z předchozí řady, ne klasicky do očka). Postup uvedený mezi ** opakujeme ještě 8x. 2 DS pod 2 ŘO, 1 DS do následujícího oka (DS). Pod 2 středová ŘO z předchozí řady uháčkujeme skupinku 2DS + 2ŘO + 2 DS (střed). 1 DS, 2 DS pod 2 ŘO a dále *1 DS pod 2xDSdohr, 3DS pod 3 ŘO* (postup mezi ** opakujeme ještě 8x). Pod posledních 6 ŘO uháčkujeme ještě 2 DS (vedle již hotových 3 DS) a nakonec jeden 2x nahazovaný DS.
 12. řada: 3 ŘO + 2DS do stejného oka, 1 PRDS do každého DS z předchozí řady. Pod 2 středová ŘO z předchozí řady uháčkujeme skupinku 2DS + 2ŘO + 2DS (střed). Dále 1 PRDS do každého DS z předchozí řady. Nakonec pod 3 ŘO 2 DS a jeden 2x nahazovaný DS.
 13. řada: 4 ŘO, *2DSx2DSpřed, 2DSx2DSzad* (postup mezi ** opakovat ještě 5x), pod 2 středová ŘO z předchozí řady uháčkujeme skupinku 2DS + 2ŘO + 2 DS (střed). Dále *2DSx2DSpřed, 2DSx2DSzad* (postup mezi ** opakovat ještě 5x). Nakonec 1 ŘO a pod 3 ŘO z předchozí řady 2x nahazovaný DS.
 14. řada: 3 ŘO + 2DS do stejného očka, 1 DS pod ŘO, *2DSx2DSpřed, 2DSx2DSzad* (postup mezi ** opakovat ještě 5x), následuje poslední skupinka 2DSx2DSpřed (1. a 2. DS háčkujeme pod 2 středová ŘO z předchozí řady a do posledních 2 DS před středem uháčkujeme zepředu po 1 DS,). 2 ŘO (střed). Následuje skupinka 2DSx2DSzad (1. a 2. DS háčkujeme do prvních dvou DS za středem, 3. a 4. DS pak zezadu pod 2 středová ŘO z předchozí řady). *2DSx2DSpřed, 2DSx2DSzad* (postup mezi ** opakovat ještě 5x). Nakonec pod 4 ŘO z předchozí řady skupinku 3 DS + 2x nahazovaný DS.

Pro větší názornost přikládám detailní schéma ke kříženým sloupkům, kde je vidět, kdy se které sloupky kříží zepředu a kdy zezadu. Ty, které jsou háčkovány zepředu, jsou namalovány červeně.

 • Opakují se řady 3-14.
 • Zakončení: Po dosažení potřebné velikosti šátku uháčkujeme jako zakončení řadu 3 a 4 a pak řady 9-13.

Autorská práva

Prosím, respektujte autorská práva. Tento návod je určen pouze pro Vaši vlastní potřebu. Nekopírujte části návodu ani návod celý. Při zveřejňování výrobku zhotoveného dle tohoto návodu prosím vždy uvádějte odkaz na jeho zdrojové webové stránky, tj. www.krocetka.cz. Děkuji.

Závěrem

Doufám, že se Vám šátek bude hezky háčkovat i nosit. Když byste k návodu měli jakékoli nejasnosti, můžete se mě zeptat emailem nebo přes facebookovou skupinku. V této skupince se můžete pochlubit i svými výtvory ;-).