Zpracování osobních údajů

Správce: Irena Světlíková, IČ: 75460581, se sídlem Sukova 1324/2, 251 01, Říčany (dále jen „správce“), ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovává tyto osobní údaje: emailové adresy osob, které si objednaly na webových stránkách www.krocetka.cz nějaké zboží.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vyřízení přijaté objednávky a plnění uzavřené smlouvy.

Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu (tj. po dobu plnění uzavřené smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím).

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím“ v objednávkovém formuláři uděluje Kupující výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje správce (krocetka@krocetka.cz; nebo poštou viz adresa výše).

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

Dle GDPR má Kupující právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování